پاکت های بسته بندی ایستاده

پاکت ساندیسی

4,000 تومان

پاکت های بسته بندی ایستاده

پاکت شیردار بسته‌بندی مایعات

تومان

پاکت‌ بسته‌بندی ایستاده زیپ دار

پاکت سایز کوچک زیپدار

350,000 تومان

بسته بندی قهوه

باکس پوچ رنگی پنجره دار

250,000 تومان

بسته بندی قهوه

پاکت کرافت بغل کاست

180,000 تومان

پاکت های بسته بندی آجیل

پاکت ایستاده شفاف متالایز طلایی

158,000 تومان

پاکت های بسته بندی آجیل

پاکت ایستاده شفاف متالایز نقره ای

150,000 تومان

پاکت بسته بندی چای

پاکت ایستاده شفاف کرافت

160,000 تومان

پاکت های بسته بندی ایستاده

پاکت پنجره دار کرافت

150,000 تومان
ناموجود

بسته بندی غذا حیوانات

پاکت رنگی ایستاده

160,000 تومان