350,000 تومان3,500,000 تومان

دستگاه دوخت

دستگاه دوخت دستی

750,000 تومان900,000 تومان

پاکت بغل کاست کرافت

پاکت کرافت بغل کاست

180,000 تومان2,250,000 تومان

پاکت کرافت دست ساز

پاکت کرافت دست ساز

160,000 تومان190,000 تومان

پاکت ایستاده شفاف متالایز طلایی

پاکت ایستاده شفاف متالایز طلایی

145,000 تومان2,100,000 تومان

پاکت ایستاده شفاف متالایز نقره ای

پاکت ایستاده شفاف متالایز نقره ای

145,000 تومان210,000 تومان

پاکت بسته بندی چای

پاکت ایستاده شفاف کرافت

150,000 تومان1,680,000 تومان
45,000 تومان2,500,000 تومان

باکس پوچ رنگی

باکس پوچ رنگی

210,000 تومان3,225,000 تومان

پاکت های پنجره عمودی

پاکت رنگی پنجره عمودی

170,000 تومان2,400,000 تومان

پاکت پنجره دار گلاسه

پاکت پنجره دار گلاسه

160,000 تومان2,280,000 تومان

پاکت های آنتی استاتیک

پاکت آنتی استاتیک

950,000 تومان9,000,000 تومان

بسته بندی غذا حیوانات

پاکت رنگی بغل کاست

180 تومان2,250,000 تومان