پاکت های بسته بندی آجیل

پاکت آجیل و میوه خشک

150,000 تومان

بسته بندی قهوه

پاکت طرح دار مشکی قهوه

190,000 تومان

بسته بندی قهوه

پاکت طرح دار عمومی قهوه

190,000 تومان

پاکت های بسته بندی ایستاده

پاکت ساندیسی

4,000 تومان

پاکت های بسته بندی ایستاده

پاکت شیردار بسته‌بندی مایعات

تومان

پاکت های بسته بندی شفاف

پاکت فرم دار

50,000 تومان

بسته بندی قهوه

پاکت چمدانی

215,000 تومان

پاکت‌ بسته‌بندی ایستاده زیپ دار

پاکت خشکبار و میوه خشک

90,000 تومان

بسته بندی قهوه

باکس پوچ رنگی پنجره دار

250,000 تومان