باکس پوچ رنگی پنجره دار

180,000 تومان2,700,000 تومان

ویژگی های باکس پوچ رنگی:

  • ایستایی مناسب بر روی قفسه ها

این یکی از ماهرانه ترین ویژگی هایی است که باکس پوچ ها دارند.

باکس پوچ رنگی پنجره دار
باکس پوچ رنگی پنجره دار