بایگانی برچسب: آنتی استاتیک چیست و چه پاکتی برای آن مناسب است؟

آنتی استاتیک چیست و چه پاکتی برای آن مناسب است؟

آنتی استاتیک چیست و چه پاکتی برای آن مناسب است؟

آنتی استاتیک به موادی گفته میشود که از ایجاد بار الکتریکی ساکن روی مواد و سطوح آن‌ها جلوگیری می کنند. الکتریسیته ساکن یا همان بار استاتیک می تواند به فرآیند تولید با کیفیت مواد، ضربه وارد کند. عامل ایجاد این بار می تواند استفاده از منبع ولتاژ برق بدون ایجاد تماس یا اثر تریبوالکتریک باشد. امروز […]