پاکت‌ بسته‌بندی ایستاده زیپ دار

پاکت سایز کوچک زیپدار

350,000 تومان

بسته بندی قهوه

باکس پوچ رنگی پنجره دار

250,000 تومان

پاکت های بسته بندی آجیل

پاکت ایستاده شفاف متالایز طلایی

158,000 تومان

پاکت های بسته بندی آجیل

پاکت ایستاده شفاف متالایز نقره ای

150,000 تومان

بسته بندی قهوه

باکس پوچ رنگی

250,000 تومان

پاکت های بسته بندی آلومینیومی

پاکت آنتی استاتیک

950,000 تومان

پاکت های بسته بندی پذیرایی

پاکت ترحیم مجالس

110,000 تومان