پاکت های بسته بندی آجیل

پاکت آجیل و میوه خشک

150,000 تومان

بسته بندی قهوه

پاکت طرح دار مشکی قهوه

190,000 تومان

بسته بندی قهوه

پاکت طرح دار عمومی قهوه

190,000 تومان
ناموجود

پاکت های بسته بندی ایستاده

پاکت ساندیسی نوشیدنی

4,000 تومان

پاکت های بسته بندی شفاف

پاکت فرم دار

60,000 تومان

بسته بندی قهوه

پاکت چمدانی

225,000 تومان

پاکت‌ بسته‌بندی ایستاده زیپ دار

پاکت سایز کوچک زیپدار

350,000 تومان

پاکت‌ بسته‌بندی ایستاده زیپ دار

پاکت خشکبار و میوه خشک

90,000 تومان

بسته بندی قهوه

باکس پوچ رنگی پنجره دار

313,000 تومان

دستگاه های دوخت

دستگاه های دوخت ریلی

20,000,000 تومان

دستگاه های دوخت

دستگاه های نصب سوپاپ

20,000,000 تومان

دستگاه های دوخت

دستگاه دوخت دستی

900,000 تومان