پاکت های بسته بندی ایستاده

پاکت ساندیسی نوشیدنی

4,000 تومان

پاکت های بسته بندی آجیل

پاکت ایستاده شفاف متالایز طلایی

170,000 تومان

پاکت های بسته بندی آجیل

پاکت ایستاده شفاف متالایز نقره ای

175,000 تومان

پاکت های بسته بندی پذیرایی

پاکت طرح دار سایز 7 در 10

45,000 تومان

پاکت های بسته بندی پذیرایی

پاکت ترحیم مجالس

125,000 تومان