پاکت های بسته بندی ایستاده

پاکت ساندیسی

4,000 تومان

پاکت های بسته بندی ایستاده

پاکت شیردار بسته‌بندی مایعات

تومان

پاکت های بسته بندی آجیل

پاکت ایستاده شفاف متالایز طلایی

158,000 تومان

پاکت های بسته بندی آجیل

پاکت ایستاده شفاف متالایز نقره ای

150,000 تومان

پاکت های بسته بندی پذیرایی

پاکت طرح دار سایز 7 در 10

45,000 تومان

پاکت های بسته بندی پذیرایی

پاکت ترحیم مجالس

110,000 تومان