بسته بندی قهوه

باکس پوچ رنگی پنجره دار

250,000 تومان

بسته بندی قهوه

پاکت رنگی پنجره عمودی

180,000 تومان

بسته بندی قهوه

پاکت پنجره دار گلاسه

170,000 تومان

پاکت های بسته بندی ایستاده

پاکت پنجره دار کرافت

150,000 تومان

پاکت های بسته بندی پذیرایی

پاکت ترحیم مجالس

110,000 تومان