باکس پوچ رنگی

180,000 تومان2,700,000 تومان

ویژگی های باکس پوچ رنگی:

  • ایستایی مناسب بر روی قفسه ها
  • کفه صاف
  • امکان نمایش برند
  • چاپ پذیری
  • انعطاف پذیر بودن پاکت و راحتی استفاده

موارد بالا از ماهرانه ترین ویژگی هایی هستند که باکس پوچ ها دارند.

باکس پوچ رنگی
باکس پوچ رنگی