دستگاه های دوخت ریلی

14,780,000 تومان

مناسب برای بسته بندی حبوبات،نان فانتزی،خشکبار،نان فانتزی و…

نبودن این دستگاه در صنعت بسته بندی خلا بزرگی را ایجاد می کند.

دستگاه دوخت ریلی
دستگاه های دوخت ریلی