20,000,000 تومان

مناسب برای بسته بندی حبوبات،نان فانتزی،خشکبار،نان فانتزی و…

نبودن این دستگاه در صنعت بسته بندی خلا بزرگی را ایجاد می کند.

دستگاه دوخت ریلی
دستگاه های دوخت ریلی