160,000 تومان

کیسه‌های کامپوزیت در لایه‌های مختلف تولید شده‌است.متداول‌ترین نوع کیسه کامپوزیت، کیسه کامپوزیت کاغذکرافت چین بافت 3 لایه است که در صنایع مختلف کاربرد فراوانی دارد. این نوع کیسه از سه لایه تشکیل شده‌است. این لایه ها شامل لایه بیرونی، میانی و درونی است

کیسه کامپوزیت کاغذ کرافت
کیسه کامپوزیت کاغذ کرافت چین بافت
160,000 تومان Select options